Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
picture
Thông tin sản phẩm
Nhãn hiệu
Kinect IQ
Nguồn gốc
Korea
Sản xuất tại
China
Đơn vị tính
Bộ
Mã sản phẩm nhà cung cấp
N/A
Thiết bị kết nối không dây Kinect IQ Plus
SKU:690-C2640034-0000007
NHÀ CUNG CẤP TIÊU BIỂU